TRANSPORT

Ramsdal maskin kan tilby ei rekke tenester innan transport av masser, maskiner og anna gods.

I maskinparken vår har vi fire lastebilar som er er tilpassa ulike oppdrag. Du kan lese meir om bilane våre under her.

I tillegg til lastebilar utfører vi transportoppdrag med traktor m/henger samt med dumper internt på våre anlegg. Vår kombinasjonen med varierte maskiner i ulike størrelsar, lastebilar, hjullastarar, traktorar og mini-dumper er det stor sjanse for at vi har det riktige utstyret for å kunne utføre flyttet for deg.

Litt av transportutstyret vårt: