Vi har fire lastebilar og tilbyr fleire ulike typar transport. Sjå maskinpark for vårt utstyr som vi nyttar til transport.