Boring og sprenging

Vår erfaring – din tryggheit

Når du skal velje entreprenør for sprenging er det viktig å velje ein profesjonell aktør! Ein kvar sprengingsjobb medfører ein risiko – med vår kompetanse og erfaring minimerer vi denne risikoen som sikrar eit trygt og godt resultat. Selskapet har lang erfaring innan fjellsprenging og har gjennom over 40 år vore borti dei fleste typar sprengingsoppdrag. Vi har kompetansen og maskinparken som gjer til at vi kan utføre alt frå dei minste jobbane med f.eks sprenging for hustomta til store salver i steinbrudd. Vi sørger for at alle reglar og retningslinjer blir følgt og utfører ditt sprengingsoppdrag på ein trygg og effektiv måte!