Riving og sanering

Vi har sentralgodkjenning for riving og sanering. Vi tar på oss heile prosessen frå tilbod, søknad, riving og sanering til sluttdokumentasjon. Undervegs i oppdraget sorterer vi avfallet iht. krav og leverer avfallet i ulike fraksjoner og transporterer det til godkjent mottak. Helse, miljø og sikkerheit er i fokus når vi utfører jobben – vi sikrar området med byggegjerde og gjer tiltak for å sikre omgivelsar!

Har du eit oppdrag må du gjerne ta kontakt for eit uforpliktande tilbod!