Landmåling

Innmåling/utsetting med totalstasjon og GPS

Vi utfører landmåling med både totalstasjon og GPS. Vi kan dermed utføre landmåling med stor nøyaktigheit.

Vi nyttar Gemini Terreng for å dokumentere innmålingar, mengder og lage «som-bygget» dokumentasjon i ulike format alt etter kva krav som blir stilt.

Ved fleire høve blir innmålingar foretatt med GPS på gravemaskin. Vi har system for å hente ut innmålingsdata direkte frå maskinene utan å fysisk måtte eksportere dette ut etter endt jobb. På denne måten har vi moglegheit til å hente ut data kontinuerlig og raskt gjere nødvendige berekningar.

Ta kontakt om du trenger å få utført oppmåling.