Asfaltering

Fordelane med asfalt er mange. Eit asfaltert tun, parkeringsplass eller veg er kostnadseffektivt, praktisk og slitesterkt. Asfalt er tilnærma vedlikehaldsfritt og har ein haldbarheit på mange år – i tillegg er den svært enkel å halde rein.

Eit lag med asfalt har typisk ein tjukkelse på 40 – 50 mm, avhengig av bruksområde.

Ved asfaltering må ein planlegge avrenning av vatn før oppstart. Vi kan gi råd og utføre arbeid med handtering av overvatn.

Ramsdal Maskin kan utføre alt forarbeid før asfaltering. Om ønskjeleg gir vi ein komplett pris inklusiv asfalt.