Tenester vi kan utføre for deg

Vi har maskiner i ulike størrelsar, så ingen jobb som er for stor, og ingen for liten. Gjennom 40 år har vi utført dei fleste typar oppdrag for private-, og profesjonelle utbyggarar.

Vi kan ta på oss arbeidet som totalentreprenør, vi tar då ansvar og styrer prosjektet med betongarbeid, murarar, gartnar eller andre nødvendige faggrupper. Du får då kun ein part å forholde deg til mens vi sørgar for at jobben blir gjort skikkeleg.

For å sikre kvaliteten i vårt arbeid nyttar vi KS-systemet vårt. Vi har gode rutiner for HMS som alle våre tilsette plikter å følgje.

Vi har kompetansen og utfører alt innan:

Velg tema i menyen for å lese meir om kvart fagfelt vi tilbyr

 • Graving
 • Boring
 • Sprenging
 • Transport
 • Naturstein
 • Muring
 • Levering av alle typar massar
 • Landmåling med GPS og totalstasjon
 • Fjellsikring
 • Riving/sanering
 • Forbereding for asfaltering
 • Vintervedlikehald
 • Maskintransport