Om Ramsdal Maskin AS

Ramsdal Maskin AS blei etablert i 1978 av Audun Ramsdal. I 1998 ble det etablert aksjeselskap.

I 2018 tok Endre Kalland og Tommy Sæterlid over eigarandelar i selskapet og endra namnet til Ramsdal Maskin AS. Endre og Tommy har fortsatt det same målet for selskapet: som kunde og leverandør til Ramsdal Maskin AS skal de møte oss slik som vi er kjent for dykk, med fokus på høg kvalitet i alle ledd, HMS, rutinar og arbeider der kunden er i fokus.

Kontoret er lokalisert i Florø sentrum. Bedrifta har i dag 17 tilsette, derav ein lærling.

Vi er medlemmer i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Gjennom OKAB (Opplæringskontoret for anlegg og bergfag) har vi til enhver tid lærlinger i bedriften.

264792&width=150&height=150264791&width=150&height=150