Om Ramsdal Maskin AS

Ramsdal Maskin AS er eit over 40 år gammalt entreprenørselskap i Kinn Kommune som utfører anleggsarbeid for omkring 40 millionar i året.

Kontoret er lokalisert i Fjordgata i Florø sentrum der selskapet også har verkstad og lagerfasilitetar.

Selskapet har ein allsidig maskinpark som er tilpassa både små og store oppdrag – både frå private og offentlig.

Ramsdal Maskin er medlem i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Gjennom OKAB (opplæringskontoret for anlegg og bergfag) har vi til ei kvar tid lærlingar i bedrifta.

Tilsette

Selskapet har i dag 18 tilsette med lang erfaring og god kompetanse innan anlegg og bergdrift.

Historie

Selskapet blei etablert i 1978 av Audun Ramsdal. I 1998 blei det omdanna til aksjeselskap og døpt til «Audun Ramsdal AS».

I dag er det Endre Kalland og Tommy Sæterlid som driver selskapet vidare. Dei har fortsatt det same målet for selskapet: som kunde og leverandør til Ramsdal Maskin AS skal dykk møte oss på same måte som i alle år; fokus på høg kvalitet i alle ledd, HMS, rutinar – og arbeid der kunden er i fokus.

Selskapet endra i 2018 namnet til Ramsdal Maskin AS.