Flora Motorsport

Vi er i dag i gang med opparbeiding av baner til Flora Motorcross Club på Grovastøylen, her skal vi i denne omgang lage til avkjøyring, oppstillingsplass og fylle opp løyper til kjøyring. Det er masse jord som skal avgravast, samt det skal tilførast ein del stein i området for å få til baner og parkeringsplassar. Dette er noko vi ser fram til å ta tak på å få motorsporten oppe å gå slik att dei kan begynne å få inn pengar til vidare utbygging på Grovastøylen 🙂