Flora Motorsport

Vi er i dag i gang med opparbeiding av baner til Flora Motorcross Club på Grovastøylen, her skal vi i denne omgang lage til avkjøyring, oppstillingsplass og fylle opp løyper til kjøyring. Det er masse jord som skal avgravast, samt det skal tilførast ein del stein i området for å få til baner og parkeringsplassar. Dette er noko vi ser fram til å ta tak på å få motorsporten oppe å gå slik att dei kan begynne å få inn pengar til vidare utbygging på Grovastøylen 🙂

Nytt Prosjekt

Audun Ramsdal as har skrevet kontrakt på VA anlegg for Flora Kommune i Sørstrand Nord, det er tilsamen 160 meter med grøft i private hager og vegar som skal leggast nytt rørsystem i.

Sfe skal også vere med med kabler i bakken og vi går i gang i uke 43 med denne jobben. Florø Rør AS skal legge røra i grøfta gjennom oss som Underleverandør

 

IMAG1111